Pontosan ki is a nagyvőfély, ki a kisvőfély (ma már csak vőfély), ceremóniamester és esküvői moderátor, arról itt olvashattok:Ki a nagyvőfély?

Öltözete, megjelenése: népies öltözet, csizma, csizmanadrág, népies ing, fehér vagy akár mintás is, mellény, kalap, és kelléke a fokos, vagy a vőfély bot.
Beszéd stílusa: alap esetben népi rigmusokat, szófordulatokat használ, de lehet elegánsabb, népies mentes is, kisebb tréfás verseket is mondhat. Természetesen az est folyamán pohárköszöntőt, és persze a fogásokhoz, tortához, külön - külön versikéket mond.
Feladatköre, szerepe: A napot minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A teljes napot levezeti, a vendégvárásoktól, kikérésektől és a búcsúztatóktól kezdve a menyasszony, vagy menyecske tánc végéig. A lakodalom alatt szükség és igény szerint egy - két lakodalmas játékot is levezet. A násznépet koordinálja, irányítja, a történésekről tájékoztatja, és gondoskodik a jó hangulatról. Szinte minden esetben fel kért személy szokott lenni.
 
Ki a kisvőfély?
Itt lép be a hagyományunk, kis vőféllyel már csak a nagyon hagyománykövető családok körében találkozunk. Öltözete, megjelenése beszéd stílusa megegyezik a Nagyvőfélyével.
Feladatköre, szerepe: A lányos háznál kezdődik, kikéri a menyasszonyt, elbúcsúztatja, majd elkíséri a templomhoz, és a szerepe itt be is fejeződik. A kis vőfélyek a hagyomány szerint a lány szűk családi köréből kerültek ki. Természetesen ezen eseményeknél is jelen volt a nagyvőfély. A lakodalom további részében csak szükség szerint segítsége a nagyvőfélynek.
 
Ki a vőfély?
Ma már a lakodalmakban, mint írtam is ritkán fordul elő, hogy a fenti mind két szerepre felkérjenek külön - külön egy - egy személyt. Ezt a két feladatot egy személy látja el, akit egyszerűen vőfélynek nevezünk.
Ma már változtak az igények, és változtak a vőfélyek is. Előfordul, hogy a pár kérésére a vőfély nem teljesen népies öltözetben jelenik meg, vagy nem versel, vagy nem beszél rigmusokban, de a nagyobb történéseknél megszólal, szintén szükség szerint köszöntőket mond, a násznépet énekelteti, szórakoztatja, esetleg a pár életéből fontosabb állomásiról beszél a vendégeknek.
 
Ki a ceremóniamester, vagy röviden cm?
A 2000 es évek elején jelent meg ez a fogalom, és szerepkör az esküvőkön.
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipő, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, mai kornak megfelelő semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A teljes napot Ő is minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A lakodalmat levezeti, a násznépet koordinálja, irányítja, a történésekről tájékoztatja. Esetenként egy-egy köszöntőt, vagy verset mond és igény szerint lakodalmas játékot levezet. Megjegyzem, sok ceremóniamester már ezt nem teszi. Szinte minden esetben felkért személy szokott lenni.
 
Ki az esküvői moderátor?
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipő, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A teljes napot Ő is minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A lakodalmat levezeti, a násznépet koordinálja, irányítja, a történésekről tájékoztatja.
Szinte minden esetben felkért személy szokott lenni.
 
 
Most, hogy már tudjátok ki-kicsoda, el tudjátok dönteni, hogy az esküvőtőkre vőfélyt, cm-et, vagy moderátort hívtok segítségül. Amit fogadjatok meg jó tanácsként, ha már minimum egy 50 fős létszámú násznép lesz az esküvőn ahhoz egy ebben a szakmában jártas irányító személyt mindenképp keresettek, és kérjetek fel. Én olyan személyt és stílust választanék, ami a párhoz és a násznéphez közel áll, illetve a lakodalom stílusához, helyszínéhez harmonizál. A személy kiválasztásnál fontos, hogy szépen, érthetően, erőteljesen, de ne üvöltve, kiabálva beszéljen. Természetesen, ha bármit mond, azt ne mappából papírról olvassa. Semmi kép nem ajánlom, a családból választott személy felkérését, ha nem gyakorlott e téren.
 

A vőfély történelmi áttekintése"A vőfély egy esküvőn olyan, mint egy karmester: nélküle is megszólalnak a hangszerek, de lehet, hogy nem a megfelelő időben, ezáltal hamisan."
(Mottóm)

 

A vőfély történelmi áttekintése:

„A középkori mulattatók a 16 – 18. sz.- i énekes szolgák, szolgadiákok újkori népi megfelelője. Egyéb elnevezései: nagyvőfély, kisvőfély, vőfély, vőfél, vőfény, vőfér, vőfi, dorozsba”.

Már az első teljesen magyar nyelven megjelenő könyvben is említést tettek róla. Ez a könyv 1533 és 1772 es magyar nyelvi korszakot foglalja össze. A könyvben vőfélnek nevezték, miképp Ő volt a vőlegény barátja, aki a lakodalomra a vendégeket meghívja, és a nagynapon a menyasszonyt az oltárhoz vezeti.

Mindannyiunk életének egyik legmeghatározóbb eseménye a házasságkötés. Sokan munkálkodnak azon, hogy ez lehessen életük legszebb napja. A szép szertartáson túl a vendégsereg lakodalmi dínom-dánom is hozzátartozik az ünnepléshez. Ma egyre népszerűbbek a hagyományőrző jellegű lakodalmak, ahol mókás, de olykor komoly mondanivalójú köszöntők, beszédek is elhangzanak.

A vőfély a házasságkötés sokoldalú tisztségviselője, aki lehet a lakodalom szervezője, a gyakorlati munkáinak vezetője. Az általa elmondott rigmusok viszik előre a lakodalom menetét, s egyúttal jókedvben tartja a vendégsereget.

Régebben a család barátja vagy rokona vállalta ezt a megtisztelő szerepet. Sőt nem volt ritka még egy-két évtizeddel ezelőtt sem, hogy a lakodalomba nem egy, hanem több vőfélyt is meghívtak. Ma már feledésbe merült az, hogy barátot kérjenek fel erre a szerepre. Mai korban inkább hivatásos vőfélyt hívnak a lakodalmakba, akik felkészülve a "megmérettetésre", pontosan és szépen levezénylik a lakodalmat.

A vőfély tisztség betöltése felkészültséget kíván tapasztalatot a szervezésben Ő a lakodalom főszervezője és rendezője is. Alapkövetelmény számára a kellemes, határozott fellépés, legyen csengő hangú, jó kommunikációs képességű, hagyományos lakodalmas dalok terén jártas, alkalomhoz illően humoros, mosolygós, barátságos személy, aki a lakodalom minden résztvevőjére kellő figyelmet fordít.

A hagyomány szerint a táncot a menyasszonnyal kezdje, és a szakácsasszonnyal végezze. A vőfély biztos szövegtudással ismerje a vonatkozó verseket, rigmusokat, a népi hagyományokat. Megjegyezve ma már nem illik az első táncot a mennyasszonnyal kezdeni-e.

Régi korokban éppen a fentebb felsorolt kvalitások igénye miatt a legtöbb paraszti közösségben néhány jó képességű férfi specializálódott e feladatra.

A vőfély kötelessége a lakodalomban dolgozó szolgáltatók összefogása, munkáinak irányítása, és teljes körű támogatása, továbbá természetesen a vendégek összetartása is. Kötelessége az összes esetlegesen váratlanul bekövetkező esemény olyan mértékű koordinálása, hogy annak folyományából a násznép semmit ne érzékeljen. Ehhez nagyfokú tapasztalat, rutin, empátia, spontaneitás és hozzáértés szükséges.

Ezen a ponton említeném meg, hogy a vőfélyi tudományt nem lehet tanfolyamon elsajátítani, csak is idősebb vőfélyektől lehet megtanulni. A tapasztalat hagyományozódik.

Magyarország vonatkozásában, tájegységenként (Zala, Alföld, Békés, Csongrád, Hajdúság, Szabolcs) és népcsoportonként (magyarok, tótok, svábok, romák) különböznek a szokások, s egy jó vőfélynek törekednie kell e tradíciók megismerésére, és ma már a továbbadására is.

Fentebb már említettem, egy lakodalomban több vőfély is lehet, akik közül 1–2 tölt be vezető szerepet (amennyiben a lakodalom mindkét családnál nagyszabású, mindkét család hív vőfélyt). Hagyományunk szerint a nagyvőfélyt a menyasszony szülei kérik fel a lakodalom levezetésére, és feladata már a teljes násznép meghívásánál, a meghívók kiosztásánál kezdődik. Természetesen ma már a pár választja ki, és kéri fel a vőfélyét, és nagyon ritkán hívják „hívogatni”

A Nagyvőfély (ma már csak vőfély) feladatköre, aki az egész napért felel, jelen van a menyasszony kikérésénél, a nászmentet összeállításánál, illetve az egész estét Ő vezeti le, köszöntőkent mond, az ételeket verses kíséretben tálalja, ha szükséges és igény van rá, népi játékokat vezényel le a lakodalomban, jelen van a torta behozatalnál, és tájegységektől függően vezeti a menyasszony vagy a menyecske táncot.

 

A Kisvőfélyek feladat köre, (ma már csak vidéken, az erősen hagyománytisztelő családoknál fordul elő) a lányos háznál kikérik a mennyasszonyt a szülőktől, elbúcsúztatják, majd a templomig kísérik. Ez esetben csak kitűzővel különböztetjük meg őket, a pár „testőrei”, nevük helyenként: kisvőfély, koszorúslegény, nyoszolyólegény, lovas legény. Az este folyamán már kevés szerepet kapnak, esetleg köszöntőt mondanak.

 

A vőfély szolgálatáért természetbeni vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kap - részben a családtól, részben a násznép valamennyi tagjaitól.

Tisztségének jelei a kulturált, alkalomhoz illő megjelenés: csizma, csizmanadrág, fehér, vagy hímzett ing, mellény, kalap és rajta szalag vagy madártoll, a ruházatán viselt díszek, virágkitűző kis szalaggal, régen még a menyasszonytól kapott díszes kendő. A díszes kendő viselete ma is fellelhető hazánk Észak - Keleti szegmensében, ahol még az öröm apák is viselnek kendőt. Továbbá nélkülözhetetlen a fokos és a kulacs, vagy a vőfélybot, amit a lányos háznál szalaggal díszítenek fel. (Napjainkban a szalagon a pár neve, a lakodalom helyszíne és ideje van feltüntetve.)

A vőfélybot arra is szolgált, hogy a vőfély szót kapjon, szót kérjen az egyes lakodalmi történések, események között; a lakodalmas ház mestergerendáját kopogtatta meg vele, vagy a bot magasba emelésével.

Lényeges megemlíteni, hogy a vőfély nem cirkuszi szereplő, aki csak bohóckodik. A vőfély nem attól válik hagyományőrzővé, hogy népies öltözetet ölt magára. A titok a hagyományok ismeretében, tiszteletében, ápolásában, továbbörökítésében rejlik.

Források:

Első magyar nyelven megjelenő könyv,
Dr. Csűry Bálint Magyar Lakodalom, (vőfélykönyv 1927),
Sikos László vőfélykönyv,
Koncz László vőfély írása,
wikipédia,
szájhagyomány,
 

 


2015 év tavaszán készült Törökszentmiklósi Tv.-ben egy interjú velem
Hungarian Wedding Award 2014Minden ember életében előfordul, hogy a munkájából adódóan elér eseményeket, eredményeket, elismerést kap, és vesz át, vagy mérföldkövet lép át! Pár soros bejegyzésemben Én most egy ilyen rangos eseményről – számomra mérföldkő átlépésről - szeretnék beszámolni.

2014. november 28. Budapest, Európa Hajó. Itt került megrendezésre a magyar esküvő szakma évzáró rendezvénye és díjkiosztó gálája.

Rendezvényről:
Hungarian Wedding Award 2014. A rendezvényen mindenki részt vehetett, aki jelenleg a magyar esküvői szakma bármely területén tevékenykedik és munkájával hozzájárul a Magyarországon szervezett esküvők sikeréhez. A Hungarian Wedding Award 2014 díj, a magyar esküvő szakma által odaítélt díj volt, mely az esküvő szakmában 14+2 kategóriát tartalmazott. A jelölési időszakban országos szinten az első 6-ba kerültem. Ezt követte a szavazási időszak, ahol már csak a legtöbb három jelölést kapottra lehetett szavazást leadni, kategóriánként egyet. Azt, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, már csak a hajón tudtuk meg.

Magyarországon vőfély kategóriában 2014 évben a díjat Én kaptam meg!

Leírhatatlan érzés volt, mikor a nevemet mondták. Nagyon - nagy büszkeséggel, és még nagyobb alázattal tölt el. Az elmúlt több mint 10 év esküvői munkájának eredménye, gyümölcse. Mindenkinek nagyon - nagyon köszönöm!


Megjelenítve: 1 - 4 | összesen: 4 db)